wybierz styl: lato zima
SZUKAJ NOCLEGU:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj
Cena do
SZUKAJ USŁUGI:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj

Ostatnie chwile przed Rajdem Strońskim

Właściwie wszytsko już mamy przygotowane do tego aby 9.1 Rajd Stroński ruszył. Jest pandemia więc w trosce o nasze współne bezpieczeństwo będzie obowiązywało kilka zasad. Nie jest ich dużo, są w sumie oczywiste i łatwe do przestrzegania. A oto one:

Wejście i przebywanie na terenie startu, mety i zakończenia (teren organizacji rajdu) w maseczce (poza konsumpcją oczywiście).

 

 1. Obowiązuje dezynfekcja rąk (na miejscu płyny) przy każdorazowym wejściu na teren organizacji rajdu,
 2. Osoby z dziećmi powyżej lat 4 dbają aby miały one założone maseczki
 3. Teren organizacji rajdu będzie oddzielony od pozostałej części obiektu.
 4. Zabronione jest przechodzenie z terenu organizacyjnegio rajdu na teren obiektu pod groźbą wykluczenia z udziału w rajdzie (zasada izolacji imprezy).
 5. Napoje na czas uczestrnictwa w rajdzie należy zabrać ze sobą. Organizatorzy zapewnią dostępniość ogranioczonej ich ilości.
 6. Zabrania sie korzystania z toalet obiektu. Dla uczestników zostana przygotowane toalety przewoźne.
 7. Uczestnik (rodzic za dziecko) wypełnia oświadczenie, w którym stiwrdza, że stan jego zdrowia nie budzi zastzreżeń i nieznane mu są przypadki kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem. Niemożliwość złożenia takiego oświadczenia nie pozwala na udział w rajdzie.

Po wyjściu na trasę mamy już tylko jeden obowiązek - stosowanie odległości 1,5 m od innych uczesrtników, a jeżeli nie będzie to mozliwe, założenie maseczki. Oczywiście obowiązują wszytskie zasadu poruszania się w lesie, zawarte w naszym Regulaminie.

Przypominamy:

 • aby zarejestrować się jako uczestrnik rajdu, należy zjawić się w Biurze Rajdu (na terenie obiektu) 30 minut przeg godziną wyjścia na trasy:
  • w piątek 16:00
  • w sobotę i niedzielę o 10:00
 • Koszt uczesrtnictwa w rajdzie wynosi 15 zł i podoszą go jedynie osoby dorosłe w wieku przedemerytalnym. Inne osoby - według uznania. Zebrane kwoty przeznaczone są na pokrycie części kosztów rajdu, który w większości pokrywają nasi Sponsorzy, za co im dziękujemy.
 • Uczestnik otrzymuje znaczek rajdowy, mapkę regionu oraz talon na posiłek na zakońcenie rajdu.

Konkursy

 • Na trasach rajdu będzie przeprowadzany konkurs wiedzy o regionie. Za trafna odpowiedź uczestgnik otrzymuje 1 punkt, zgodnie z zasada, kto pierwszy poda prawidłową odpowiedź.
 • Na zakończenie rajdu odbędzie się podsumowanie wyników, a zwycięzcy otrzymaja drobne upominki.
 • Tradycyjnie, drobne upominki otrzymają uczesrtnicy w różnych kategoriach wiekowych i zespołowych.

Konkyrs forograficzny

 • Jak co roku, zachęcamy nie tylko do rozienioa zdjęć w czasi trwania rajdu ale także przesłanie nam ich na konto rajd@snieznik.pl. Zosytana one przez nas wydrukowane i zaprezentowane w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.

Mamy nadzieję, że ten rajd, odbywający sie w szczegółnych warunkach, będzie imprezą udaną pod względem poznawczym i czynnego wypoczynku.

2020-08-08 21:55:24
Copyright: Masyw Śnieżnika Strona GłównaRajd StrońskiNoclegiGastronomiaSport i rozrywkaNarty & deskaKamery on-lineAtrakcjeInfo Projekt i wykonanie: NetAs