wybierz styl: lato zima
SZUKAJ NOCLEGU:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj
Cena do
SZUKAJ USŁUGI:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj

Spotkanie: Program Ochrony PLH020016

 Piatek, 22.04.2022 godz. 14:00, CETiK Stronie Ślaskie, ul. T. Kościuszki 18

Samorząd Gminy Stronie Śląskie wraz z mieszkańcami uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym mieszkańców i przedsiębiorców regionu Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich w związku z wątpliwościami i niepokojami wyrażanymi wobec dostępnych informacji o dotychczasowych wynikach i kierunkach prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016. 

Cel spotkania

Wyjaśnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom Regionu celu realizowanego projektu, przygotowywanych działań ochronnych jakie będą wdrażane w Planie ochrony, ich skutków dla rozwoju społeczno-gospodarczego  gmin, mieszkańców i przedsiębiorców, oraz uzyskanie zapewnienia przez RDOŚ zachowania zasady zrównoważonego rozwoju wraz z przedstawianiem działań, które tę zasadę będą realizowały. 

Istotnym uzasadnieniem do zwołania tego spotkania i powodem obaw jakie powstają w lokalnej społeczności  jest fakt, iż Plan ma być gotowy do końca 2022 r. Zważywszy, że przed nami wakacje letnie i przynajmniej kilkumiesięczny okres  prac redakcyjnych, obawy o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do celów społeczno-gospodarczych organizatorom spotkania jawią się jako przekonywujące. `

Problem

Plan PLH020016 jest realizowany od 2019 r. i posiada finansowanie w wysokości ok. 3,7 mln zł. Etapowe rezultaty prac są przedstawiane na spotkaniach konsultacyjnych, których w okresie realizacji planu odbyło się cztery. Wniosek o zaproszenie przedsiębiorców do konsultacji Projektu zgłosił już 16.12.2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego, jednak realizacja tego wniosku faktycznie dopiero się rozpoczyna. Przedsiębiorcy, w nielicznej grupie, pojawili się dopiero na IV spotkaniu w grudniu ub. roku. Zważywszy na fakt, iż jedyny „przemysł” Ziemi Kłodzkiej to turystyka, a inwestycje w tę gałąź gospodarki to domena aktywności społecznej, mocno zaawansowane definiowanie ograniczeń  rozwoju gospodarczego jakie wynikają z dotychczasowych prac budzi niepokój dotychczasowych inwestorów i zdecydowanie odstrasza nowych. Zdziwienie budzi natomiast wielka przychylność dla dużych inwestycji (w tym wielkie hotele) w Karkonoszach.

Kolejnym powodem niepokoju jest przedstawiana przez organizatorów spotkań konsultacyjnych konieczność korekty planów rozwoju czy nawet miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, łącznie z wyłączeniem możliwości zabudowy. W odbiorze uczestników pojawia się  wręcz obawa o naruszenie bądź złamanie zasady zachowania praw nabytych, jako konsekwencja przyjęcia projektu ochrony.

Pomimo, że prace trwają już trzeci rok, dotychczas zagadnienia społeczno-gospodarcze nie znalazły odbicia w przedstawianych wynikach prac nad projektem. Brak jest informacji o zleceniu opracowania raportu w sprawie skutków społeczno-ekonomicznych. Ponadto Opis przedmiotu zamówienia do obszaru PLH020016, zatwierdzony przez Dyrektora RDOŚ, skierowany do wykonawców zleceń zawiera m.in. zapisy wymagające m.in. „wskazanie sprzyjających ochronie danego Obszaru kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego, ustalenie działań pożądanych dla zrównoważonego rozwoju danego Obszaru, (…) zwłaszcza działań dotyczących zabudowy lub lokalizacji infrastruktury, komunikacyjnej, turystycznej i edukacyjnej, sformułowanie wskazań do planów zagospodarowania przestrzennego”. Pomimo faktu, iż znajdujemy się w roku końca opracowania projektu nic w tej sprawie nie jest znane w przestrzeni publicznej.

Przebieg ostatniego spotkania konsultacyjnego wskazał na poważne zaniepokojenie inwestorów i przedsiębiorców potencjalnymi skutkami planu ochrony, przygotowywanego – być może w niesłusznym odbiorze społecznym – jako pomijający co do założenia, aspekt społeczno-ekonomiczny oraz zapowiedź przygotowania zorganizowanych działań obrony praw nabytych. W tej sprawie obawy posiadaczy praw nie zostały nie tylko rozwiane ale wręcz podtrzymane.

Link do prezentacjai: https://docs.google.com/presentation/d/1T0Gv0j-o4JTuSCNt4N-0v4yy5ae8pt6P/edit?usp=sharing&ouid=104393385971088092178&rtpof=true&sd=true

2022-04-22 11:05:05
Copyright: Masyw Śnieżnika Strona GłównaRajd StrońskiNoclegiGastronomiaSport i rozrywkaNarty & deskaKamery on-lineAtrakcjeInfo Projekt i wykonanie: NetAs